שכח לומר ותן טל ומטר וחזר לברך עלינו במקום להזכיר בשומע תפילה.

  שאלה: שכח לומר ותן טל ומטר בברכת השנים ונזכר בברכות שלאחריה. אבל שכח שאפשר להזכיר בשומע תפלה וחזר לברך עלינו. מה דינו? מענה: יפסיק ויחזור למקום שאחז בתחילה, ויזכיר…

Continue Reading