עקב שיפוץ הבית חב”ד שלנו (קומה ראשונה בית חב”ד וקומה שניה הוא מקום מגורנו הפרטי) עזבנו את ביתנו לזמן ארוך. האם מותר לנו לחזור אליו בתשעת הימים?

  אם עשו רק שיפוץ בבית מותר ליכנס לדירה. ואם עשו הרחבה מעיקר הדין מותר ליכנס אם יש קושי או הפסד ממון בדבר, אבל מהיות טוב להימנע ולחכות עד אחרי…

Continue Reading