האם צריך לברך מחיה המתים לאחר שלא התראינו עם קרובינו יותר משנה?

  או לברך שהחיינו במקרה של יותר מחודש? והאם לראות תמונה או וידיאו מוקלט או בזמן אמת נחשב כמו ראייה ממש?   Answer: על פי דין צריך לברך שהחיינו אם…

Continue Reading