האם מברכים שהחיינו על טלית או סירטוק חדש? והאם מברכים ברכת הטוב והמטיב על יין משובח?

  מפורסם מנהגנו שבדרך כלל אין מברכים על בגדים חדשים ואפילו על טלית, כ״א על פרי חדש, אלא אם יש סיבה אחרת המחייבת (ראה לדוגמא שאלה #1533). בנוגע לברכת הטוב…

Continue Reading