?מיחם חשמלי הנעשה רובו מפלסטיק גם מבפנים, ויש רק חתיכה קטנה של ברזל לחמם המים, האם צריך טבילה

  מענה: יש להטבילו בלא ברכה.   טעמים ומקורות: שו"ע יו"ד ק"כ ס"א ובנו"כ שם, שאם חלק מהכלי עשוי מחומר החייב טבילה וחלק מחומר שפטור מטבילה, ואין אחד מהם עיקרי…

Continue Reading