האם אפשר לעשות קידוש ולתת לילד לשתות במקומי? אם כן כמה הוא צריך לשתות?

  לכתחילה ישתה בעצמו את הקידוש. ובאם אינו רוצה לשתות ישמע קידוש מאחר. כשמטעמי בריאות או נדר וכדומה אא״פ לו לשתות, ואין מי שיקדש בשבילו, עדיף להביא את הקידוש לשתות…

Continue Reading