האם אפשר להתחיל להתפלל מעריב מיד אחרי השקיעה ולקרוא קריאת שמע שוב פעם אחרי צאת הכוכבים?

  המנהג המקובל בליובאוויטש הוא להתפלל ערבית בלילה ולא מבעוד יום, ואפילו אם יצטרך להתפלל ביחיד. במקום שהמנין מורכב ממקורבים וכדומה, ואי אפשר להתפלל במנין בלילה, יש מקום להקל שהמנין…

Continue Reading