האם מותר למכור ספרים בהנחה במכירה מוקדמת (לפני ההדפסה) כשאח”כ המחיר עולה? או שיש בזה בעיה של ריבית

  .אסור משום אבק ריבית .יש כמה אפשרויות לעשות את זה באופן מותר, עיין במ"מ   Sources: .שו"ע אדהז הלכות ריבית סעיף כ"ג בנוגע לכל סחורה והוא הדין כאן  …

Continue Reading