האם ישנם שאלות הלכתיות (הסתכלות, קול אשה) או בהנהגה חסידית לאבות להשתתף בחגיגת הסיום של בית”ס תיכון (כתה י”ב)?

  בד''כ במסיבה כאלה יש נאומים של נשים וכיו''ב, ע''כ יש להימנע אפילו באם יושבים בישיבה נפרדת.   מקורות: עיין בקידושין ע, א "קול באשה ערווה" ונתחבטו המפרשים בפי' -…

Continue Reading