האם יקום פורקן הוא המשך לקריאת התורה דווקא? והאם יש ענין לאומרו (הראשון) עם המנין?

  א. כן. המנהג לאומרה לאחר ובהמשך לקרה"ת ובנוכחות הס"ת (ונהגו פעם להחזיק הס"ת כמו בברכת החודש). ב. יש ענין, אבל אומרים אותו ביחיד ג"כ.   טעמים ומקורות: א. ראה…

Continue Reading