האם עדיף לקרוא שנים מקרא בע״ש אף שאצטרך להפסיק כמה פעמים באמצע, או לקרוא בשבת ברציפות ללא הפסקה?

  מענה: עדיף לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום ללא הפסק, ובתנאי שהוא קודם שיאכל בשבת שחרית. אמנם, אם הוא כבר אחרי סעודת שבת שחרית, עדיף לקרוא לפני זה אף שיהיו…

Continue Reading