באם מניח תפילין דר”ת זמן מה לאחר התפלה, האם צריך או יכול להתעטף בטלית עוד הפעם (בברכה אם הסיח דעת)?

 

‏אין צורך להתעטף בציצית עוד פעם. ואם הוא רוצה, יכול להתעטף בטלית לברך, ובתנאי שעברו שלוש שעות מאז שלבש את הטלית לאחרונה.

 

 

#4749