הנחת תפלין ליהודי עם צלם רח”ל

 

שאלה:

נפגשתי לאחרונה עם יהודי, שלפני המלחמה מסרו אותו למנזר, וכך גדל כל ימיו, להיות כומר קתולי י”ה. הזמנתי אותו ל 770, ואולי הוא יסכים להניח תפלין (דבר שלא הסכים בפגישה הקודמת), השאלה האם השתי וערב שיש על חזהו מעכב את הנחת תפלין?

 

מענה:

אין להניח עליו תפילין כשצלב תלוי לו על צוארו.

גם אם אין לו צלב תלוי על צוארו בשעת מעשה – יש להיזהר בהבא להלן:

אם הוא עדיין ״דבוק״ באמונות נוצריות רח״ל, אתה רשאי להניח אתו תפילין רק אם אין חשש שהוא מניח לצורך עבודה זרה שלו ואין חשש שהוא ישתמש בזה לסיוע בפעילויות הכפירה שלו.

גם במצב שמתאים להניח לו תפילין, צריך להיזהר ב״אופטיקה״. למשל וודא שאין תמונות וכו׳. לא בהכרח ראוי לפרסם באופן נרחב תמונות של אנשים הלובשים תפילין כאשר ברור גם כי לאדם יש קשר לעניני דתות אחרות. גם אם זה הדבר הנכון לשים עליו תפילין, זה לא בהכרח הדבר הנכון לפרסם את זה בפני ההמונים שעשויים לקבל את הרושם הלא נכון.

 

וראה כאן:

I visit a man on Mivtzoyim that may have a little warped beliefs in relation to Yoshke, do I need to be concerned to lay Tefillin with him?

When I am on Mivtzoim can I put on Tefillin with a “messianic Jew”?

 

 

#17461