May I play Kugelach on Shabbos on a paved floor?

 

Yes.

 

Sources:

ואינו דומה לכאן –

האם מותר לשחק עם גולות בשבת בקרקע מרוצפת בקומה שניה?

– כיון שאין דרך להשוות הקרקע ולא כך צורת המשחק. ועוד, שאין דרך לשחק בקרקע כלל ולא גזרו בכה”ג במרוצף אטו שאינו מרוצף כשאין המשחק באינו מרוצף. וראיתי מי שכתב טעם שאין דרך לגלגל. וטעם זה אינו.

ועוד זאת – ראה בשו״ת משיב דברים סח, שכיון שהמשחק בשטח קטן, במקום מועט לא חשו לאשווי גומות. ואף דקיי”ל לאיסור גם בשטח קטן – ראה ביצה כב, ב אבל לא גזרו בזה במרוצף. וראה בזה בשש”כ פרק טז סעיף יא.

 

 

#14303