האם מותר לשחק עם גולות בשבת בקרקע מרוצפת בקומה שניה?

  אין לשחק בשום רצפה. ויש להתיר אם פורס שטיח … Continue reading האם מותר לשחק עם גולות בשבת בקרקע מרוצפת בקומה שניה?