I would like to cut down a dead apple tree in my yard, in order to put up a swing set. Is this permitted? It has not grown any leaves since I have the house.

 

Being that this is a complex Halachic question involving a Sakana from Rebbi Yehuda Hachasid, you should ask three Rabbonim whether they agree that it is permitted to be done.

If they agree, then sell the tree to a non Jew and have him do it.

 

Sources:

אף שבפשטות מן הדין יש להתיר כשצריך למקומו לבנות שם [בית דירה – ט”ז יו”ד קטז, ו] כמ”ש בשו”ע אדה”ז שמירת הגוף ונפש ובל תשחית, טו, למעשה קשה להקל, שהרי באחרונים כתבו שגם באופנים המותרים לדינא יתכן חשש מחמת סכנה ומחמת צוואת ריה״ח, ראה שו״ת שאילת יעבץ א, עו. לבושי מרדכי ד, נז. מנח״א ג, יג.

וראה גם באג״ק ח”ז ע’ רס”ד-רס”ה למשוך ידו מלהתיר גם במקום שמפורש להיתר – אלא ששם סיבה מיוחדת.

ועוד שבמקום שמרחיב דירתו להרווחה או לנוי ויופי ולא מחמת דוחק המקום –  כתבו כמה אחרונים לאסור מדינא, ראה שו”ת חות יאיר סי’ קצה. שבות יעקב ח”א, קנט. זרע אמת ח”ב, לג. חיים שאל כב. לחם הפנים ובית לחם יהודה יו”ד קטז. ערוה״ש שם יג. וראה בשו”ת יביע אומר חלק ה’ יו”ד סימן י”ב.

וידוע שזו משאלות קשות. וכמה מחמירים שיהא דוקא בהסכמת ג’ רבנים.

ולכן יש להתיר רק אם ימכור לגוי והוא יקצצנו.

 

#9199


Comments (2)

  • Yehuda July 20, 2020 - 2 years ago

    It seems that someone may have misunderstood the question. In the question the person clearly writes that it is a “dead tree”. If I am not mistaken, all agree that you can cut it down a dead fruit tree. 

Comments are closed.