מובא שנוהגים לערוך כפרות באשמורת הבוקר. איך מחשבים זאת?

 

אשמורת הבוקר הוא האשמורה האחרונה של הלילה. י”ב שעות של הלילה – משקיעת החמה עד נץ החמה מחולקת לג’ משמרות של ד’ שעות זמניות כל אחד.

 

מקורות:

ראה ברכות ג, א. פירש״י בשלח יד, כד. שער הכוונות דרושי יו״כ. סידור אדה״ז סדר כפרות. אבל ראה אלף המגן למט״א תרה, א.

החשבון משקיעה״ח עד נה״ח – לדעת אדה״ז בסידורו הלכות ק״ש. וראה ביהגר״א או״ח סי׳ תנט לעניננו.

 

 

#5817