Heated up a milchig cup with Pareve chocolate chips in a Fleishig microwave

 

Question:

By mistake, I heated up parve chocolate chips in a milchig cup in a fleishig microwave. The cup is Corelle. Then I mixed it with a milchig spoon while it was hot.

What can I do with those dishes?

 

Answer:

As long as either the microwave or mug wasn’t used for fleishig/milchig within 24 hours, everything is ok.

 

Sources:

אינו דומה לסימן צד סעיף ה ברמ”א בסופו, שאף כשאחד אינו ב”י, הוא נאסר (ועיין בש”ך סקי”ח מה שמחלק בין שם לסימן צה ג, ששם מותר כשאחד אינו ב”י, ומתרץ שע”י בישול חמיר טפי) וכ”ש כששניהם ב”י. ובהקדם, מש״כ בשו״ת משאת בנימין יח הובא בפמ״ג צג בשפ״ד ד, לאסור כשבישל מים בקדרה בשרית ומעליו כיסוי חלבי. (וראה בכיו״ב בשו״ת מהרי״א או״ח קלא, הובא במנח״י ט, עה). והיינו דוקא להטעם שהטעמים פוגעים זב״ז, וגם כאן מחמת הזיעה פוגעים הטעמים. אבל בפמ״ג צב במ״ז כט כתב להתיר, שבזיעה אינו דומה לניצוק והוא נ״ט בר נ״ט.

ומ״מ, יש מקום לומר להתיר במיקרוגל, בצירוף כמה סברות: הדחת קערות גופא שנוי׳ במחלוקת, זיעת אוכלים גופא במחלוקת, וכן אם זיעה יכולה להפליט מחלוקת, וכן בדבר שנבלע רק ע״י זיעה י״א שאין זיעה חוזרת ואוסרת – ראה שו״ת טוטו״ד ג, קעו והב״ד במהרש״ם ג, רח. ועוד שבמשאת בנימין מיירי כעין כיסוי ולא כבנדו״ז שגג המיקרוגל רחוק מהכוס. וכם בשו״ת מהרי״א יש קנה שמוליך הקיטור מקדירה לקדירה. ובכלל, במיקרוגל גופא שקו״ט אם היס״ב, ואם בולע ומפליט.

ועכ״ז, כשאין הפ״מ נכון להחמיר, שכן העיקר.

אבל כשאחד אב״י – גם להמשאת בנימין אין לאסור אפילו ממנהגא, שרק כשנוגע בגוף המאכל מחמרינן, כמ״ש שם להדיא. אבל ראה חמו״ד תערובת הא׳, כח הובא בדרכ״ת צג, כו. ועוד יש להוסיף, שבמאכל גוש אין לאסור הכלי שאב״י – דע״ק הובא בדע״ת צד.

 

 

#15136