Participating in a Wedding During Sefiras HaOmer

 

Question:

I have a Sefardi cousin who is getting married a week after Pesach. Am I allowed to go to the Chasunah, be there by the music and dancing and participate in the dancing?

 

Answer:

You may participate in the wedding and dancing.

 

Sources:

ראה שו”ת חת”ס או”ח קמב. שו”ת שבות יעקב סימן לה. שו”ת מנחת יצחק ד, פד. שו”ת שרגא המאיר ו, צא. ובקובץ מבית לוי ח”ג ע’ לח להחמיר. אבל בשו”ת אג”מ או”ח א, קנט ובאו”ח ב, צה כתב להתיר.

ועיין עד”ז מש”כ בלוח לחג השבועות בתחילתו ע”ד חתונה ביום לג בעומר להמשיך המוזיקה תוך הלילה שלאח”ז.

 

 

#13419