ע”פ אורח חיים קמב-קמג מה הדין במקרה שאני בבית חב”ד ואין מישהו שיודע לקרוא את הטעמים, אבל יש משהו שיודע את הדקדוק טוב שיכול להיות ליד משהו שיקרא ולתקן אותו אם יהיה טעות וכן לסמן לו אתנחתא וסוף פסוק האם אפשר לקרוא עם ברכה?

למרות שזה לא מצב אידיאלי, מותר לקרוא בברכה.

וראה כאן ובמראי מקומות לשם.