מדובר במתקן לחימום מים, שיש מסגרת של מתכת מסביב כמו כיסוי (צירפתי תמונות למטה), והמכסה למעלה אינו נוגע במתקן עצמו. המקום היחיד שיש נגיעה בין המתקן לכיסוי זה במקום הברז

 

Continuation:

אם הניחו גבינה על גבי הכיסוי מלמעלה והכיסוי חם שהיד סולדת בו, האם זה הופך את המים שבתוך המכשיר לחלביים?

 

נ.ב.

המתקן הזה עובד 24/7 וכל פעם שמוציאים ממנו מים נכנסים מיד מים קרים ומתחממים מהר, כך שהמתקן לא שהה מעת לעת מאז שהניחו בו גבינה.

לפי מה שהבנתי, מים במיחם נחשב כנ”ט בר נ”ט שנצלו שיש בזה מח’ הפוסקים ורמ”א מתיר בדיעבד ורש”ל אוסר אפילו בדיעבד

ובכלל בנדו”ד כשהניחו הגבינה מעל המכסה, המתקן היה בפעולה, ונ”ט בר נ”ט בשעת בישול יש אומרים שנחשב כטעם ראשון ואסור עם בשר אפילו בדיעבד.

אבל בנדו”ד הרי הגבינה היה רק על המכסה מלמעלה שאינו נוגע במתקן עצמו, ויש רווח בין המכסה למתקן (כמו שאפשר לראות בתמונה) אי לזאת האם אפשר לומר שהמתקן והמים אינם חלביים? והאם אפשר לערות מהמתקן לתוך מרק של בשר ממש?

 

Answer:

.מהנראה בתמונות נראה שיש להתיר המים החמים עם בשר, ולהחשיב המתקן ככלי פרווה

 

Sources:

למעשה קייל״ן להתיר בנצלו וכן דעת רוה״פ להתיר בנ״ט בר נ״ט בעת הבישול.

ואפי׳ במקום הברז הנוגע בכיסוי אין שם לחלוחית (כפי הנראה), ואפשר להחשיבו כדין ב׳ קדירות הנוגעות זו בזו דסימן צב׳ (וצג׳).

ואף שיש מחמירים בשתי קדרות להגעיל שג״ז בכלל לכתחילה – כל כי האי לא חיישינן בכה״ג דמיירי בנ״ט בר נ״ט דהתירא. ועוד להעיר שהוא כלי שדרכו להשתמש בשפע.