Is או”ח סי’ קס”ח סעיף ה talking about פת פלטר or פת בעה”ב? Same question about יו”ד סי’ קי”ב סעיפים י”ג & ט”ו.

קאי רק על פת פלטר – ראה יו”ד שם ס”ב. דאלו המקילים בפת בעה”ב הוא רק היכא שלא נמצא פת פלטר כלל, משא”כ בנידון של  סי”ג שנמצא פת אחרת. וראה ש”ך סק”י. וכן מפורש בס’ מנחת יהודא ועוד פוסקים – והובא בדרכ”ת – דההיתר של ס”ח (בסי׳ קיב) הוא רק אם לא נמצא כלל, ולא אם של בעה”ב יפה ממנו, ע”ש.