קריאת שמע ב’מבצעים’

 

שאלות:

1. למי שאינו מבין לשון הקודש, האם יש עדיפות שיקרא קריאת שמע דווקא בלשון שהוא מבין, או שעדיף לקרוא בלשון הקודש.

2. מה נחשב הבנה המעכבת? צריך להבין הפירוש המילולי של כל מילה?

3. מצוי מאוד במבצעים שמקריאים לאדם את ק”ש והוא חוזר עם טעויות, האם זה מעכב, משום שהוא לא אומר את המילים בצורה הנכונה, או שזה נכלל במה שנפסק “קרא ולא דקדק באותיותיה יצא”?

 

מענות:

1. עדיף שיקרא בלשון הקודש וילמדו אותו פירוש הענין בכללות.

2. לאו דוקא. הבנה כללית מה הוא אומר גם כן טוב.

3. תלוי בסוג הטעות. אם דילג על אותיות או שינה אות  אחד באות אחר כמו שבמקום “ואהבת” קרא “ואייבת” – לא יצא. אבל אם קרא כהוגן אלא שלא הפריד בין שני תיבות כמו שקרא “בכלבבך” וכיוצא בו – יצא, ובכגון זה נפסק בשו”ע קרא ולא דקדק באותיותי’.

חשוב לוודא שהאנשים במבצעים יקראו כהוגן. ולכן עצה טובה לתת להם עותק מק”ש שנכתב באותיות לע”ז (transliteration).

 

ראה גם כאן: 

I am an educator at a school where many students can’t read well. We have attempted various methods to get OUR Bochurim (mostly Chabad) involved in Davening including giving reward for being Chazan. Is it permitted for one that is not fluent in Hebrew to be Chazan in English? If yes do any parts have to be in Loshon Kodesh?

 

 

#18133