Does dish soap require a Hechsher?

One may use dish soap without a Hechsher. However, it is recommended to use only one with a Hechsher.

 

Sources:

ע״פ דין יש להתיר, שטעמו פגום, ונפסל מאכילת אדם ואפי׳ כלב. ול״ש אחשבי׳ כאן – ראה שו”ת אגרות משה יו”ד ח”ב סי’ ל, כיון שאינו רוצה את הסבון בכלי ובאוכל. וראה גם עד״ז חוט שני פסח ז ע׳ צה. שו״ת קנה בושם ג, כו

.והנה, בשו״ע יו״ד צה, ד שאפר פוגם. אבל ראה בש”ך שם ובט”ז טו). וראה פת״ש שם ו

.אמנם, ב פרי מגדים שם במשבצות זהב, טו להתיר בבורית דגרע מאפר

.וראה שו״ת הצ״צ או״ח סוסי׳ נא. סוסי׳ נב. יו״ד סנ״ג. סי׳ סו סוסק״ה. סי׳ רפו – במהדו״ח. ובדעה״מ סל״ד. פס״ד יו״ד קג, א

ומ״מ מהדרים להחמיר, שנטל״פ הוא רק בדיעבד, ראה מנח״כ ס׳ התערובת ח״א פ״ט בדיוק ל׳ הרמב״ם מאכ״א יד, יא. אבל ראה פר״ח קג, א. ובמנח״כ גופא שהתערובת מותר. וראה גם פמ״ג שער התערובת ג, ו. וי״א שנוזל להדית כלים הוא ב טעם טוב, ושאינו רעיל ועדיין בדרגת דברים אכילים. ונעשה במיוחד בצורה כזו

אלא, שבמציאות הנוזל בד״כ אינו מכיל שומן מן החי. משא״כ בסבון. והעולם נוהגים איסור בנוזל והיתר בסבון אף שיש מקום לומר להיפך הן מצד המציאות והן מטעם סברת אחשבי׳. וראה שאלה 689. ואכ״מ כלל