« go back

Can one make a Shehechiyanu on the birth of a baby girl during Sefiras Haomer?

 

Yes.

 

Sources:

ובמכ״ש מבין המצרים כשיפסיד הברכה – ראה שו״ע או״ח תקנא, יז. רמ״א שם. ולהדיא כתב כן בסי׳ יעב״ץ דיני ביהמ״צ ח, ברואה חבירו ביהמ״צ. וראה גם דע״ת שם. וא״צ לדחות ראיית בתו – ראה לפאר ולברך ע׳ קג. וכ״כ כמה אחרוני זמנינו.

 

 

#3815


Add Comment

Your Email address will not be published