« go back

Are we allowed to listen to music played with instruments during Chol HaMoed?

 

The custom is to be lenient

 

Sources:

ראה פמ״ג תצג במ״ז ב. שע״ת תקלד, א (מצד חוה״מ ולא מצד ימי העומר). משנ״ב תקכט, טז. ולהעיר משו״ע אדה״ז תסז, סה. וראה שו״ת אז״נ י, כג. משנ״ה ח, קפח. יא, תב. אשרי האיש סה, יט. בירורי חיים סגל ימי העומר כט. וראה שו״ת מקור נאמן ב, תסב לגבי אסרו חג. ולהעיר גם מהיום יום כ״ד ניסן לגבי שהחיינו שהובא רק מחרת אסרו חג.

 

 

#3719


Add Comment

Your Email address will not be published