ניתוח בבין המצרים

 

שאלה:

אבי שי’ צריך ניתוח קאטאראקט בעיניו. מכמה סיבות נדחה הענין כבר שנה וחצי. קשה לו מאד הקריאה. היות שסובל מדעמענשיא כשהי’ קורא הי’ עוזר לו לריכוז ומרגיע אותו וכו’. לא הבחנתי כשקבענו התור שהיום המיועד לניתוח זה הוא ביום ראשון הבעל”ט שהוא בתוך הג’ שבועות. הרופא מנתח רק בימי ראשון. אם אדחה אולי יקח עוד כמה שבועות לתור חדש. האם לעשות או לדחות?

 

מענה:

אם אין חשש שהמצב יחמיר צריך לדחות עד כמה שאפשר כסדר דלהלן:

1) חודש אלול
2) אחרי ט”ו באב
3) אחרי תשעה באב
4) לפני ר”ח מנ”א
5) לפני השבוע שחל בו ת”ב (אינו נוגע השנה – שת”ב חל בשבת).

 

אם הניתוח גורם למעקב משך הג’ ימים ויגיעו לחילולי שבת לצורך המעקב, בכל אופן לא בג’ ימים לפני שבת דהיינו לאחר יום שלישי בשבוע אם אין חשש סכנה או צער בדבר.

ואם אינו מחייב מעקב שגורם לחילולי שבת מותר לנתח משך הג’ ימים לפני שבת.

 

טעמים ומקורות:

עיין שולחן מנחם או”ח ח”ג ע’ מז – נ’. וכן לקו”ש חי”ט ע’ 66.

 

 

#4831