Will we still say את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח in Shmone Esrei when Moshiach comes?

 

The Tefillos for Moshiach will be stated in a manner of Hodaah (thanks) about the past, not a request and supplication for the future.

 

Sources:

בית אלקים שער היסודות פרק סא.

ולהעיר משו״ת תשב״ץ חלק ב, סימן קסא:

“ובלא ספק שאין נוסח התפלה שאנו מתפללין היום כנוסח שהיו מתפללין בפני הבי’ שאנו מתפללין שתחזור מלכו’ בית דוד למקומה ושיבנה ביהמ”ק במהר’ בימינו ושיתקבצו נפוצותינו והם היו מתפללין שתתקיים מלכו’ בית דוד ושלא יחרב ביהמ”ק ושלא יגלו ישראל מארצם וכן כ”ג כשהי’ מתפלל ביוה”כ ברכ’ רצה לא הי’ מתפלל אותה על נוסח שלנו וידוע הוא שיהושע תקן ברכת הארץ ודוד ושלמה ברכ’ בונה ירושלים (ברכות מ”ח ע”ב) ובלא ספק שלא היו על נוסח זה שאנו מברכין אותן וכן כתבו בזה המפורשים ז”ל”.

 

See also:

What do I do if Moshiach comes in the middle of Shmoneh Esrei?

 

 

#4822