If I send Mishloach Manos to a child (under Bar/Bas Mitzva), do I fulfill my obligation?

 

No, one doesn’t fulfill their obligation by giving to a child under Bar or Bas Mitzva.

 

Sources:

מאורי אור (עוד למועד – קל, א). בית עובד (עז, א). שמחת יהודה עמ״ס סופרים (יא, ד). שו״ת אגורה באהלך (כ, ג). מל״ח לא, פט. בא״ח תצוה טז. אבל בעיקרי הד״ט לו, לו, שיוצא. וכ״כ בערוה״ש סוסי׳ תרצה. וראה שו״ת יד סופר כג. וראה בארוכה חזו״ע פורים ע׳ קמו. ומש״כ שם לה״ר, מד׳ שו״ת שאילת יעב״ץ א, קכ שאיש לרעהו להוציא קטן – לא דק, דהתם מיירי בחובת קטן עצמו, וגם בזה רבו הדעות החלוקים עליו (ראה פמ״ג סתרצ״ה בא״א יד. א״א מבוטשאטש ד״ה בהשיעור. ושם מחלק בין משלו״מ למתל״א. וראה גם לקט יושר ע׳ 159. ואכ״מ), ולא במשלוח לקטן. אלא, שבשאר הפוסקים כתבו שנתמעט כיון שאינו בגדר רעהו.

 

 

#3248