האם אפשר להקדיש יום ל״ווידאו רבי יומי״ שמפיצים בוואצאפ מכספי מעשר?

 

היינו למשל ליום הולדתי או ליום הנישואין שלנו, ויכתבו בתחילת הווידאו שזהו לזכות וכו׳.

 

תשובה:

‏אפשרי.

אבל עיקר המטרה של הקדשות כאלה – לקבל זכות מסוימת, ושהצדקה תעמוד לזכותו של זה שתרמו בעבורו. אם משלמים בכספי מעשר אין את הזכות הזאת. לכן, מומלץ להשתמש בחלק מהכסף לפחות בכסף אישי.

 

מקורות:

מותר לקבל טובת הנאה מכספי מעשר – ראה ט״ז יו״ד סרמ״ט סק״א. וראה שו״ת אג״מ יו״ד ח״א סקמ״ג.

בנוגע לזכות – ראה בהלכה יומית תעג ובמקורות ועיונים לשם.

וראה גם כאן:

May one use Ma’aser to give Tzedakah for a fast day for Pidyon Tanis, or number 33 on Lag Ba’Omer?

 

 

#3171