Question in regards to construction of a “Ohel” (Shelter) on Shabbos

 

Question:

Can one take a box, turn it to its side, and put his plate in while eating in Sukkah while raining? since “floor”, “roof” and “walls” of אוהל were all attached before Shabbos, but not in the position of being a roof.

 

Answer:

May be done.

 

Sources:

ראה קצה”ש סימן ק”כ סקי”ב בד״ה במ”ש שוב ראיתי, שמסתפק וחולק על המשנ”ב אם טלטול מחיצות ממקום למקום נחשב כמעמידן, וכיון שהמחיצות קבועות מבעוד יום יש היתר לפרוס עליהן גג, ראה שם סעיף ח וסק”כ בד״ה כתב הח”א, ואף שכאן צריך לאוויר שתחתיו, אבל הרי גם פריסת אהל אינו עושה. ועוד יש להוסיף ממ”ש שם סקי”ח בדוחק שכיסוי חבית אינה אהל גמור כיון שאינו מגין על בע”ח.

אבל להעיר מהסיפור בליל א׳ דר״ה תשי״ז (או תשח״י – הובא בהתקשרות גליון תיב. שם גליון תיח) ובמה שנאמר לאחמ״כ להר״א ע״ה חיטריק ביחידות בשלילת הפיכת ארגז משום אהל, אף שאינו מתכוון להאהיל תחתיו וגם עשוי מכבר. ובקובץ העו״ב ש״פ קרח תשע״ב טרח ידידנו הרה״ח רלוי״צ שי׳ ראסקין בבי׳ הדברים, והעלה חרס בידו.

 

 

#17265