Can one say a Bracha if there is a clean child’s potty in the room?

 

If it’s made out of plastic and doesn’t give off a smell, yes.

 

Sources:

שהרי נראה בחוש שאין בליעתן מרובה ונחים להתנקות ברחיצה ושטיפה. וגם להנזהרים שלא להגעיל פלסטיק, ה״ז רק מחומרא. ובפרט לפמש״כ אדה״ז בקו״א פז, א בטעם שגם בזכוכית מותר. וכן הסכימו הרבה אחרונים – ראה שו״ת חלקת יעקב ב, קסג. אג״מ או״ח א, כז. מנח״י ג, סז. בא״מ ד, ז. שש״כ כב, מד ובהע׳ קיג. וראה שו״ת ויברך דוד א,יז.

 

 

#19095