Is there a point of putting on Tefillin with someone who has extra long hair?

 

Question:

Sometimes on mivtzoim I meet a Jew who wants to put on tefillin but he has a “chup” or a huge ponytail is there any point of putting on tefillin (shel rosh) with him since it’s a chatzitza?

 

Answer:

Yes.

 

Sources:

ראה מנחת אהרן כלל ח, ח – לה, ב. שו״ת קרן לדוד י. פני ארי׳ ו. ערוה״ש כז, יד. שו״ת עזרת ישראל צא. אר״צ א, ו. אול״צ מד, יט.

וצדדי הקולא ולימוד זכות: שכל לנאותו אינו חוצץ (ומש״כ באר״צ שם דל״ש כן כשאין הנוי בגוף המצוה – מוכח בכ״מ הפכו. ואכ״מ). ועוד ששער במקומו הוא (ראה פמ״ג כז בא״א ד) והיינו רביתייהו – וראה מש״כ מזה בקובץ הערות הת׳ ואנ״ש צמח צדק עמ’ 50 ואילך (ומצו״ב). וחזי לאצטרופי דעת הרשב״א בשו״ת ג, רפב, שאין איסור חציצה נוהג בתפלין.

וכמובן, כ״ז רק ללימוד זכות. ודי בזה.

ולדידן שאין מברכים על תש״ר, ליכא חשש ברכה לבטלה שהזהירו חלק מהנ״ל.

 

 

#17857