« go back

After losing my husband, I Baruch Hashem got remarried. Do I still participate in my previous husband’s Yartzheit Seudah?

 

It is not proper to do so.

 

Sources:

ראה שו״ת חתם סופר חיו”ד סי’ שנה. והובא בפת״ש יו״ד תג, ג. שו”ת הלל אומר יו”ד סי’ רמג. שו”ת באר משה ח”ד סי’ קד. ויותר קרוב לנדו״ד, ראה בס׳ זכרון למשה שווארץ תולדות החת״ס – הוצאת תשט״ו – ע׳ 135 – פב. כל בו על אבילות א ע׳ 404. גשה״ח א ע׳ שח. שו״ת כנסת יחזקאל גרובנער ב, עז. צי״א ח, לד. נחמו עמי ע׳ צה. פני ברוך לט, יט. הנסמן בשו״ת השואל ב, צב.

 

 

#17557