יום העליה לקבר בשנה הראשונה כשחל בשבת

שאלה:

השנה יום היארצייט הראשון חל בשבת. מתי זמן המתאים לעלות לקבר, האם ביום שישי או ביום ראשון? ומה הצדדים לכאן ולכאן?

 

תשובה:

בדרך כלל, ביארצייט שחל בשבת, יש נוהגים להקדים ולילך ביום ששי. ויש שהולכים אחרי שבת. אבל, בשנה זו, כיון שהוא תוך י״ב חודש לפטירה, עדיף בכל מקרה לילך ביום ראשון.

ראה בשאלה דומה כאן:

The first yartzeit will be Rosh Chodesh (Monday). The whole family is planning to go to the beis hachaim. When is it appropriate to go?

ראה הדעות השונות בשדי חמד אבלות צו. גשה״ח לב, ה. הנסמן בנט״ג עו. יב. ועוד.

ובארוכה – אג”ק ח”ח ע’ קכה. לקו”ש חי”ט ע’ 132. וש”נ. שיחת יו״ד שבט תשי״ז. וי״א, שלמרות שההכרעה שם להקדים ביום ששי, מ״מ העלי׳ לציון היא אחרי ש״ק. וכמדומה שכן מעשה רב בכ׳ מנ״א במשך השנים.

 

 

#16155