Can we use Ma’aser money to pay for a Matzeiva-tombstone for our father?

 

No. As it is an obligation on the children and one may not pay for an obligation with Masser.

 

Sources:

ראה שו”ע יו”ד שמה, ב. ובבית הלל שם בגליון יו”ד שם. ומכיון שמחוייב בדבר ולא רק מדין צדקה אסור להשתמש בכספי מעשר – ראה בשו”ת שרגא המאיר ח”ה סימן מג. ובשו”ת מנחת שלמה ח”ב צז, יא. אבל ראה שו״ת באר מרדכי פארהאנד יו״ד נו שהוא מדין צדקה, ולכן באין ידו משגת – והיינו כשאין די מעות בדמי הירושה – מותר עד מחצה. אלא, שלכמה דעות אינו מדין צדקה כנ״ל. ועוד שבזמננו שנהגו בדבר מחוייב בכך – ראה שו״ת אג״מ יו״ד ד, נז. וראה דעת תורה להמהרש”ם רמט, א. אבל ראה שו”ת שבט הלוי ח”ה, קלג שמשיג עליו.

ובס׳ בארת המים מהרה״ק הר״צ מרימינוב – והובא בשרה״מ שם – שלא ישר בכלל לקחת צרכי המת מדמי מעשר וסמכו אקרא דלא נתתי ממנו למת שבמע״ש.

 

 

#12153