Switching Ma’aser Commitment

 

Question:

If I were to set aside Ma’aser to one organization which I was benefitting from, but now I am getting the support from a different organization, and its the same cause, can I switch the Ma’aser to go towards this new organization?

 

Answer:

There is a disagreement if one may change the recipient in such a case.

The best would be to do Hatoras Nedarim.

 

Sources:

ראה אצלינו בתשובה ד׳תצ״ט בהמ״מ.

והנה נדו״ד חמור יותר דמיירי שרגיל ליתן לעני אחד וא״כ חל דין מכירי כהונה – ראה ש״ך רנ״ז י״א, שם י״ג, חת״ס יו״ד רל״ז. ונחלקו בראשונים אם מכירי כהונה הוא מדין מחוסר אמנה או שהכהן זוכה. ואם הוא מדין מח״א כמתנה מועטת אולי ל״ש במתנה מרובה. ולדעת כמה פוסקים בתרי תרעי ל״ש.

ולכאורה כשאינו צדקה לעניים רק לשאר מצוות ל״ש כל הענין. וגם כאן צ״ע אם נכלל בגדר ״רגיל ליתן״, וגם אולי ל״ש במקרה כשאין העני יודע מזה.

ובכ״מ כתבו להתיר ממכירי כהונה לקרוב או לת”ח, ראה חכם צבי סי’ ע. וי״א לכל דבר מצוה – מהרש”ם ח”ה סי’ ע”ז.

וראה הנסמן בצדקה ומשפט בלוי ג הע׳ י״ז וי״ח.

 

 

#12104