Milk and meat concern when regrowing onions

 

Question:

After cutting off and using the edible part of an onion for food, I took the leftover bottom-parts of these long green onions (i.e. basically the roots) and replanted them in dirt so they can regrow into more onions. The problem is that I had cut some with a Milchig knife and some with a Fleishig knife, but I don’t know which ones are which. What can I do?

 

Answer:

Not a problem, as the seeds rots and then is born thus making any original flavor destroyed in the process.

 

Sources:

גם גדולי תרומה אסורים רק משום קנס, ובפשטות גם בדבר שאין זרעו כלה אינו מה״ת – רדב״ז תרומות יא, כא. מראה הפנים תרומות ט, ב. (אבל ראה מרכה״מ תרומות שם. עפרא דארעא ג בדעת הראב״ד). ובגדולי טבל ה״ז מותר בדבר שזרעו כלה. וגם כשאין זרעו כלה הוא מחמת תרומה שבו – רמב״ם מעשר ו, ו. וגדולי בכורים ומע״ש לא גזרו. ואף שגדולין וגם גדולי גדולין אסורים בנדרים כשאין זרעו כלה, ובצלים בגדר אין דבר שזרעו כלה – היינו רק לפי שעשאום כתרומה, רשב״א נדרים מז, א. או שדינו כהקדש, ר״ן ורא״ש נדרים נז, א. אלא שמשמעות הרמב״ם נדרים ה, יד, שהוא דאורייתא, ראה כס״מ שם. ומועלים בגדולים, רמב״ם מעילה ה, ו. ויל״ד. וראה אמונת יהושע ב, עט.

ואיך שיהי׳, כאן איירינן בגדולי היתר.

ויל״ע אילו נחתך בסכין בשרי וגם חלבי, למ״ד שנאסר משום בב״ח אם גדוליו אסורים. ולכאו׳ גרע דהוה גידולי איסור הנאה. וכגדולי ערלה וחמץ, שיש אוסרים אפי׳ כשעעה״פ. אבל יש לחלק בפשיטות, דשאני משאר גדולי איסור, שהעיקר אסור מצ״ע, אבל כאן אין הבצל מצ״ע אסור משום בב״ח, כ״א משום טעם בשר וטעם חלב שבו. וי״ל, שאף למ״ד שבב״ח בגדר איסור מחמת עצמו – אינו שייך לנדו״ד.

 

 

#11684