Is one permitted to do laundry the night of Rosh Chodesh Av?

 

No.

 

Sources:

ראה שו”ע או”ח סי’ תקנ”א סעיף ג’ לשון הרמ”א “מתחילת ראש חודש”, וראה במג”א שם בסעי’ ח’ ס”ק כ”ו ובשאר נו”כ שם.

 

 

#10077