מישהו הפיל לי את הטלפון, וזה הרס לי את המסך, היה לי את המכשיר 9 וחצי חדשים, איך יצטרך לשלם הנזק?  האם את כולו או חלקו?

 

בכל דיני ממונות, אי אפשר לפסוק כשלא שומעים את הצד השני.

ומכל מקום, אכתוב כאן נקודות כלליות:

באופן עקרוני, הדין הוא שחייב לשלם את ההפרש בין שווי הטלפון כעת לשווי הטלפון כשהמסך עובד, ורק שצריך גם לקחת בחשבון את ההפרש בין חדש לזה שקצת משומש.

ובאופן השומא יש כמה אופנים – ראה במשפט המזיק ע׳ תקסג ג׳ אופנים. יש לברר גם המציאות, אם אחרי התיקון יחזור למצב הקודם, או שגם אחרי התיקון כלליות הטלפון שוה פחות.

בכל פרטים אלו, יכול לפסוק רק בית דין ששמע שני הצדדים, זה בפני זה.

ובמקרה הזה במיוחד – שלפי הסיפור, כלל לא ברור שחייב לשלם את הנזק.

הפיל את הטלפון: איפה ואיך זה קרה? בבית? ברחוב? רחוב עמוס באנשים?  נעמד והסתכל בפלאפון? ועוד פרטים.

הכי טוב, להגיע להסכם ביניכם על התשלום. או לחלופין, באם אי אפשר לעמק השוה, לללכת למישהו שלישי, ידיד משותף וכדומה, שתקבלו לשמוע דעתו, והוא יכריע ביניכם.

כמובן, בלית ברירה, אפשר ללכת לדין תורה. וכדאי שתשערו מראש אם משתלם לכם בהתאם להוצאות הדין תורה מול שווי הפלפפון.