יש בעיה הלכתית לצלם דפים (20) לשימוש אישי מספר שהוא מהדורה חדשה לספר קדום (למשל שו”ע)?

כיון שיש בעלות לפי חלק מהפוסקים על יצירה ספרותית וזה כולל גם על העריכה והעיצוב, לזאת אסור לצלם דפים אלו אם זה יגרום הפסד או מניעת ריוח למוציא לאור.

 

Sources:

שו”ת צמח צדק חו”מ ע, ט.

 

This answer is sponsored:

לע”נ רב יונה בן רב מאיר ע”ה