האם אפשר לעשות מבצע לולב לאנשים בלי ברכה

אם השאלה שלך במקרה שמישהו לא רוצה לברך אבל מוכן הוא לקחת הד’ מינים בלי הברכה – התשובה שעדיף לעשות בלי ברכה משלא לעשות כלל (אבל בודאי צריכים להשפיע עליו שיעשה ברכה – ויש חשש איסור לקיים מצוה ללא ברכה. והרי לוקח כמה רגעים). כמובן, לפעמים יש מצבים שיש לקיים המצוה ללא ברכה, במקום ספק כמו בין השמשות וכדומה