« go back

Is there a preference to hear Parshas Zachor specifically from a Sefer Torah which has פצוע דכא with an א?

 

Yes, there is room for such a hiddur.

 

ראה לקט יושר ע׳ 153 שהתרוה״ד אמר ליקח ס״ת לפרשת זכור שהיא מוחזקת שהיא מדוייקת. והכי נהוג בכ״מ להשתמש בס״ת הכי מהודר שבביהכ״נ.

וכש״כ בנדו״ד, שיש הפוסלים בה״א (וכן לאידך גיסא). ומה גם, לדעת אדה״ז שיש בזה גם שינוי משמעות (ראה שו״ת שארית יהודה טז. וראה גם שאילת דוד א. וראה בארוכה הנסמן בשובי השולמית ז, יד). ושקו״ט לדעת אדה״ז אם להוציא אחרת, וכן אם למחוק ולהגי׳ – ראה שארית יהודה שם. דברי נחמי׳ יו״ד כא (ס, א). קצוה״ש סוסי׳ פז. ולהעיר מאג״ק מוהריי״צ ד ע׳ תעח. וראה בכהנ״ל הנסמן בשובי השולמית שם. קובץ אור ישראל מאנסי נו. ואכ״מ יותר.

[ולהעיר מהשקו״ט בתפילין (וס״ת) של ספרדים לאשכנזים, וכן להיפך, מצד שינוי צורת האותיות – ראה ברכ״י או״ח לו, ב. שו״ת נובי״ק יו״ד פ. נובי״ת יו״ד קעא. עין יצחק א, כח. הר צבי או״ח א, לב. דברי יציב או״ח א, לד. יחו״ד ב, ג. ואכ״מ. וידוע, שלכן מקפידים על כך בכ״מ ביתר שאת בפ׳ זכור].

 

 

#3172 (1)


Add Comment

Your Email address will not be published