« go back

Is one allowed to rent a 3 bedroom apartment to 2 boys and 1 girl (ages 18-22)? [They are already together in one apartment and would like to change locations.]

No. This is a violation of Yichud.

 

Sources:

אשה אחת עם שני אנשים מותר רק בכשרים. ולדעת הצ״צ אה״ע קלט – צ״ל חזקת כשרות מיוחדת – ראה כאן באתר.

ואף שגרים כבר ביחד – הרי יש כאן איסור מסייע. ובפרט שרוצים לשנות דירתם – הרי יתכן שלא ימצאו בקל וחמור טפי. וכמה נתחבטו להתיר להשכיר דירתו למחלל שבת, ובקושי התירו הדבר –  ראה גם כאן באתר.

ואף למתירים – שאני התם שהאיסור אינו בגוף החפץ משא״כ בנדו״ד. וק״ל. והעיקר שבנדו״ד יש גם חילול השם ונתינת הכשר, שמעיקרו מיועד לחיות באיסור.


Add Comment

Your Email address will not be published