« go back

Is it a problem to have a wig cut in the 9 days? 

 

A Sheitel has the status of a garment and should therefore not be washed in the nine days. If one has no other Sheitel and the Sheitel is in need of being washed, one may be lenient, especially in the week before Tisha B’av.

Combing a Sheitel or even setting it, is permissible. One may even use special sprays etc. for setting it, if necessary.

Cutting a sheitel is permissible, especially as it is also an enhancement of Tznius.

 

טעמים ומקורות:

כיבוס פאה – מבית לוי (תשע״ג) ע׳ שפא. מבית לוי בין המצרים ע׳ יד. רבבות אפרים ו, רצא בשם הגריש״א. הליכות אבן ישראל א ע׳ שלט.

ויש חולקין – עיי״ש ברבבות אפרים, שאינו בגדר בגד. ולהעיר מסנהדרין קב, א. ויש להוסיף סברא להיתר, שהוא בגדר תכשיטי אשה.

וכשהוא בגדר מי שאין לו אלא חלוק א׳, יש להקל בפשטות, לפני שבוע שחל בו, ראה משנ״ב כט. (ועד״ז הוא בבגדי קטנים – ראה משנ״ב פב).

וכיון שבמחלוקת שנוי, וגם יש בזה משום צורך מצוה קצת, וגם כבוד הבריות, ועוד ועיקר שלא תתגנה על בעלה, ובלא״ה חזי לאצטרופי כמה צדדי קולא בכיבוס שלנו (אלא שבזה לא הותרה הלבישה) – כתבנו להתיר בדאא״פ.

ויש להוסיף, מש״כ ברשב״א יבמות מג, א וריטב״א שם, שאיסור כיבוס בשבוע שחל בו גם בנשים, וכן תוך שבעה, ה״ט משום דליכא ניוול, משא״כ בנדו״ד.

לסרוק – מותר בפשטות. ובעזרת חומרים – י״א שהוא בגדר גיהוץ, אשרי האיש סט: ע. ועצ״ע בזה, ובפרט להנתבאר בכ״מ שגיהוץ הוא בעיקר פעולת ניקוי – ראה בארוכה קובץ העו״ב מטו״מ תשע״ו.

לקצר – פשוט שמותר. ואינו בגדר תספורת. וכ״פ מבית לוי (תשע״ג) שם. ויש מחמירים בפאה חדשה – הליכות אבן ישראל א ע׳ שלט.

 

 

#679


Add Comment

Your Email address will not be published