מזוזה על פתח של סוכה העומדת כל השנה

 

שאלה:

בתמונה נראה מסגרת של סוכה העומדת כל השנה. ויש בה בה צורת הפתח שנוצר מהעמודים. ומשמש גם בכפתח בסוכות. והשאלה היא חייבת היא במזוזה שהרי אולי יש לדמותו ל”פצימין” ש”להעמיד התקרה הם עשויים” (רפו, ו) או אולי מפני שמשמש כפתח בחג הסוכות אי”ז לנדו”ד. או יש לפטרו מטעם אחר מפני שעלול להתקלקל מחמת השלג והגשמים והרוח, שהרי היא עומדת תחת כיפת השמים . וא”כ אולי יש לדמותו ל”מזוזה בשערי רחובות” שאין קובעים שם מחמת שיגרמו “בזיון לכתבי הקדש” (ש”ך רפו סק”ז). ואולי יש לצרף גם שיטת הרמב”ם שבלא דלת אין חייבים. וגם אולי יש לדונו כבית בלא תקרה ולא כחצר ופטור גם מטעם זה (רפו, יד).

ואבקש בבכת”ר לפסק הלכה למעשה.

 

 

תשובה:

אין צריך מזוזה כיון שלכל השנה הוא משמש רק לאחזוקי תקרה ולא לפתח, וגם מה שמשמש כפתח בסוכות הרי זה בנין עראי שלכן פטור ממזוזה בחג.

 

#9269