האם חומוס ב‏קופסת שימורים צריך בישול ישראל ‏או שמספיק רק הכשר?

 

בארץ חייבים לקנות רק עם הכשר למהדרין, המקפיד שיהא בישול ישראל.

בחו”ל יש להקפיד לקנות רק באופן שבטוח שהוא בישול ישראל. אם הדבר בלתי אפשרי, יש המתירים לקנות עם הכשר בחו”ל, אף כשההכשר אינו מקפיד על בישול ישראל בחומוס. אבל רוב הפוסקים מחמירים. בכל אופן, יש לבדוק מחשש תולעים.

 

טעמים ומקורות:

עיין שו”ע יו”ד סימן קי”ג ס”א-ב ונו”כ שם.

והנה, חומוס אינו נאכל חי, והיות ובקופסאות שימורים עובר החומוס תהליך בישול יש לקנותו עם הכשר המקפיד על בישול ישראל.

יש מקומות שהוא בגדר עולה על שולחן מלכים (שרים, אורחים וכד’) כמו בא”י ולכן אסור לקנות רק אם הוא בישול ישראל. בחו”ל ישנם המקילים כי על הרוב אינו בגדר עולה על שולחן מלכים.

וראה כאן:

Do chickpeas and beans need to be Bishul Yisroel? In other words, can I buy canned chickpeas or beans with just a Hechsher on them?

 

 

#8443