« go back

האם יש בעיה לחבוש כיפה של פשתן מתחת לכובע של צמר?

 

לא. כיון שאפשר להוריד אחד מהם ללא השני. וגם אם קשה קצת, אפשר להקל.

 

טעמים ומקורות:

ראה רמ״א יו״ד ש, ד. ובנו״כ שם. שו״ת שבה״ל ט, רכו. וראה דרך אמונה כלאים יו״ד.

וגם אם קשה קצת – ראה ש״ך וט״ז שם. וראה גם שו״ת חלקת יעקב יו״ד קעב. מנחת יצחק ה, סד. אבל בשבה״ל שם שלהחמיר מעיקר הדין אין בנו, אבל יש מקום עכ״פ לחומרא זו לחול.

 

 

#4284


Add Comment

Your Email address will not be published