האם מותר לעשות מסיבת “קבלת תורה” לגן ילדים עם מוזיקה ביום שלישי ראש חודש סיון ביום? 

 

האיסור לשמוע כלי נגינה היא עד ליל ערב שבועות. ויש מתירים מיום ג׳ סיון בבוקר.

אין היתר רק לילדים קטנים קודם גיל החינוך. ועם כל זה אין זה בדרך החינוך.

ראה כאן:

Is it OK for children to listen to music during Sefira?

From when and till when are you not allowed to listen to music?

 

 

 

#4247