Is our Minhag to say or not to say Baruch Hu Uvaruch Shemo by the Birchos Hatorah?

 

Question Continued:

What about Birchos Haftarah? If yes, what about when a person is relying on listening to these Brachos for the account of 100 Brachos required daily?

 

Answer:

The custom is to answer Baruch Hu Uvaruch Shemo in all these cases.

 

Sources:

שקו״ט בכ״מ באמירת ב״ה וב״ש בחזרת הש״צ כשיוצא יד״ח ק׳ ברכות, וכן בקריה״ת. ולהעיר משו״ת דבר שמואל סרצ״ה. וכפה״נ סומכים על כך שבדיעבד אינו הפסק. ועוי״ל בכמה אנפי (שאי״ב גדר דלצאת יד״ח ברכה, וכדמוכח גם מזה שבמקום דוחק סומכים במאה ברכות גם על ברכות שאמר כבר בלחש, משא״כ להסברא דקאי רק על ברכות קריה״ת והפטרה. וגם בזה שקו״ט אי צ׳ לצאת בברכה. ובאמת גם בזה לא ראינו מעולם שיקפידו לא לענות ב״ה וב״ש). וכ״כ למעשה בקצה המטה על מט״א. וצ״ע לפמש״כ בשו״ת הצ״צ או״ח סל״ה שהשומעים קריה״ת יוצאים יד״ח הברכות מהעולה. וכ״מ במאירי ומכתם מגילה כא, ב. וראה משנ״ב בבה״ל קלט, ו ד״ה הברכות. וי״ל.

 

 

#3519